Home » 2022 » listopad

Monthly Archives: listopad 2022

Artykuły

z miesiąca: listopad, 2022

Opłaty na rzecz Wspólnoty Mieszkniowej byłych współmałżonków

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy W. w M.przeciwko E. W. o zapłatę,po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu niejawnym w dniu 20 października 2022 r.,zagadnienia prawnegoprzedstawionego przez Sąd Okręgowy w Lublinie postanowie...