Home » 2015 » czerwiec

Monthly Archives: czerwiec 2015

Artykuły

z miesiąca: czerwiec, 2015

Elektroniczne postępowanie upominawcze

W dniu 25 czerwca 2015 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, przyjmując, iż ​po przekazaniu sprawy przez sąd prowadzący elektroniczne postępowanie upominawcze do sądu właściwości ogólnej na podstawie art. 505[33] § 1 k.p.c. nie wzywa się powoda na podstawie art. 130 § 1 k.p.c. do usunięcia braków form...

Roszczenie wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o wypłatę dywidendy

W dniu 18.06.2015 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której przyjął, iż: 1. Roszczenie wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o wypłatę dywidendy nie jest roszczeniem o świadczenie okresowe. 2. W okresie likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, do czasu spłaty jej zobo...

Menedżerowie spółek kapitałowych podlegają ubezpieczeniom społecznym z tytułu kontraktów menedżerskich, a nie samozatrudnienia

Sąd Najwyższy w uchwale składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 2015 r. przyjął, iż tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym przez członka zarządu spółki akcyjnej, który zawarł z tą spółką umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania w ramach prowadzonej przez siebie pozaro...

Stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości

W dniu 11.06.2015 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę, w której przyjął, iż stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości może nastąpić tylko na rzecz osoby wskazanej przez wnioskodawcę lub innego uczestnika postępowania. Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 11 ...

Związki zawodowe nie tylko dla pracowników etatowych

Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż ograniczenie udziału w związkach zawodowych do pracowników zatrudnionych na etacie jest niekonstytucyjne. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015 r., sygn. akt K 1/13