Home » 2015 » marzec

Monthly Archives: marzec 2015

Artykuły

z miesiąca: marzec, 2015

Sąd wypłaca wynagrodzenie kuratorowi

Wynagrodzenie dla kuratora ustanowionego z urzędu w braku majątku lub dochodów osoby prawnej jest pokrywane przez Skarb Państwa, czyli sąd rejestrowy - taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 2015 r., sygn. akt III CZP 116/14

Przepisy o przekształceniu użytkowania wieczystego niezgodne z konstytucją

W dniu 10.03.2015 r. Trybunał Konstytucyjny, rozpatrując skargę samorządowców, orzekał w sprawie zgodności z konstytucją art. 1 ust. 1 i ust. 3 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Trybunał uznał, że artykuły te są niezgodne...

Przekształcenie przedsiębiorcy a odpowiedzialność za długi

W dniu 26 lutego 2015 r. zapadła uchwała Sądu Najwyższego w składzie 3 sędziów w sprawie sygn.akt III CZP 106/14 o następującej treści: ​"Przepis art. 788 § 1 k...