Home » 2016 » lipiec

Monthly Archives: lipiec 2016

Artykuły

z miesiąca: lipiec, 2016

Komornik nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej o stawkę podatku VAT

Komornik sądowy, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, ustalonej na podstawie art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (jedn. tekst: Dz.U. z 2015 r., poz. 790 ze zm.), o stawkę podatku od tow...

Zbycie nieruchomości nie obejmuje utraty prawa własności działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne

Zbycie nieruchomości, o którym mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jedn. tekst: Dz.U. z 2016 r., poz. 778), nie obejmuje utraty prawa własności działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia...

Wkład wniesiony do spółki z o.o. należący do majątku wspólnego wspólnika i jego małżonka

Jeżeli wkład wniesiony do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy do majątku wspólnego wspólnika i jego małżonka, również udział w spółce objęty przez wspólnika wchodzi w skład tego majątku. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2016 r., sygn. akt III CZP 32/16