Home » 2015 » kwiecień

Monthly Archives: kwiecień 2015

Artykuły

z miesiąca: kwiecień, 2015

Mieszkanie lokatorskie wykupione na własność należy tylko do tego małżonka, któremu przysługiwało ono przed zawarciem małżeństwa

Sąd Najwyższy w dniu 22.04.2015 r. podjął uchwałę, w której stwierdził, iż: ​Prawo odrębnej własności lokalu nabyte na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r...

Możliwa egzekucja z udziału małżonka we własności nieruchomości

Sąd Najwyższy podjął uchwałę, wedle której wierzyciel jednego z małżonków po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej może prowadzić egzekucję z udziału tego małżonka we własności nieruchomości wchodzącej poprzednio w skład majątku wspólnego. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 kwietnia 2015 r...

Bankowy tytuł egzekucyjny sprzeczny z konstytucyjną zasadą równości

W dniu 14.04.2015 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy o bankowym tytule egzekucyjnym są niezgodne z konstytucją. Niekonstytucyjne okazały się art 96 ust. 1 i 97 ust. 1 Prawa bankowego. W ocenie Trybunału bankowy tytuł wykonawczy stawia bank na pozycji sędziego we własnej sprawie, pod...

Opłatę od apelacji można uiścić na rachunek sądu I lub II instancji

Sądem właściwym do uiszczenia opłaty od apelacji - co wynika z art. 369 i art. 373 k.p.c. - jest sąd, który rozpoznał sprawę w pierwszej instancji, bądź sąd drugiej instancji uprawniony do rozpoznania apelacji. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 2015 r., sygn. akt I CZ 118/14