Home » Wiadomości » Umowa o zakazie konkurencji nie przechodzi na kolejnego pracodawcę

Umowa o zakazie konkurencji nie przechodzi na kolejnego pracodawcę

Porady prawne Bydgoszcz
Kancelaria Radców Prawnych Rafał Glamowski,
Michał Porażyński
spółka cywilna
kancelaria@prawnicy.bydgoszcz.eu
Królowej Jadwigi 18
Bydgoszcz , 85-231
+48 (52) 322 19 43
+48 (52) 347 81 96
Rafał Glamowski: + 48 602 745 171
Michał Porażyński: + 48 604 521 248

Sąd Najwyższy podjął w dniu 6 maja 2015 r. uchwałę, w której orzekł,  że art. 231 § 1 k.p. nie ma zastosowania do umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy (art. 101[2] § 1 k.p.), zawartej z poprzednim pracodawcą.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 maja 2015 r., sygn. akt III PZP 2/15