Home » Wiadomości » Na zarządzenie przewodniczącego w sprawie opłaty sądowej przysługuje zażalenie

Na zarządzenie przewodniczącego w sprawie opłaty sądowej przysługuje zażalenie

Porady prawne Bydgoszcz
Kancelaria Radców Prawnych Rafał Glamowski,
Michał Porażyński
spółka cywilna
kancelaria@prawnicy.bydgoszcz.eu
Królowej Jadwigi 18
Bydgoszcz , 85-231
+48 (52) 322 19 43
+48 (52) 347 81 96
Rafał Glamowski: + 48 602 745 171
Michał Porażyński: + 48 604 521 248

Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której stwierdził, iż na zarządzenie przewodniczącego nakładające na stronę obowiązek uiszczenia opłaty sądowej przysługuje zażalenie.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 2015 r., sygn. akt III CZP 25/15