Home » Wiadomości » Pisemne uzasadnienie orzeczenia jest ważniejsze od ustnych motywów rozstrzygnięcia

Pisemne uzasadnienie orzeczenia jest ważniejsze od ustnych motywów rozstrzygnięcia

Porady prawne Bydgoszcz
Kancelaria Radców Prawnych Rafał Glamowski,
Michał Porażyński
spółka cywilna
kancelaria@prawnicy.bydgoszcz.eu
Królowej Jadwigi 18
Bydgoszcz , 85-231
+48 (52) 322 19 43
+48 (52) 347 81 96
Rafał Glamowski: + 48 602 745 171
Michał Porażyński: + 48 604 521 248

Sąd Najwyższy przyjął, że pisemne uzasadnienie rozstrzygnięcia i ustne motywy podane po wydaniu wyroku nie powinny się różnić. Bez względu jednak na powyższe, ustne motywy rozstrzygnięcia pozostają bez wpływu na treść i wykładnię pisemnego uzasadnienia orzeczenia sądu.

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 2015 r., sygn. akt II CSK 596/14