Home » Wiadomości » Przysposobienie a ograniczenie zarządu majątkiem małoletniego

Przysposobienie a ograniczenie zarządu majątkiem małoletniego

Porady prawne Bydgoszcz
Kancelaria Radców Prawnych Rafał Glamowski,
Michał Porażyński
spółka cywilna
kancelaria@prawnicy.bydgoszcz.eu
Królowej Jadwigi 18
Bydgoszcz , 85-231
+48 (52) 322 19 43
+48 (52) 347 81 96
Rafał Glamowski: + 48 602 745 171
Michał Porażyński: + 48 604 521 248

W dniu 16.09.2015 r. Sąd Najwyższy w uchwale przyjął, że:

Niedopuszczalne jest orzeczenie przysposobienia z jednoczesnym ograniczeniem zarządu majątkiem małoletniego przez ustanowienie kuratora do zarządu tym majątkiem.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2015 r., sygn. akt III CZP 47/15