Home » Wiadomości » Delikty członków zarządu spółki handlowej

Delikty członków zarządu spółki handlowej

Porady prawne Bydgoszcz
Kancelaria Radców Prawnych Rafał Glamowski,
Michał Porażyński
spółka cywilna
kancelaria@prawnicy.bydgoszcz.eu
Królowej Jadwigi 18
Bydgoszcz , 85-231
+48 (52) 322 19 43
+48 (52) 347 81 96
Rafał Glamowski: + 48 602 745 171
Michał Porażyński: + 48 604 521 248

W dniu 27.08.2015 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę stwierdzającą, że:

Artykuł 594 k.s.h. reguluje odpowiedzialność cywilną za zaniechanie wykonania z winy umyślnej wymienionych w nim obowiązków.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 sierpnia 2015 r., sygn. akt III CZP 62/15