Home » Wiadomości » Prokura

Prokura

Porady prawne Bydgoszcz
Kancelaria Radców Prawnych Rafał Glamowski,
Michał Porażyński
spółka cywilna
kancelaria@prawnicy.bydgoszcz.eu
Królowej Jadwigi 18
Bydgoszcz , 85-231
+48 (52) 322 19 43
+48 (52) 347 81 96
Rafał Glamowski: + 48 602 745 171
Michał Porażyński: + 48 604 521 248

Dnia 30 stycznia 2015 r. zapadła ważna uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego w sprawie III CZP 34/14.
Sąd Najwyższy przyjął, iż: „Niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu.”

Orzeczenie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego wydano na wniosek Pierwszego Prezesa SN. Na razie brak jest szczegółowego uzasadnienia uchwały.
Należy podkreślić, iż przedmiotowa uchwała w sposób istotny zmieni dotychczasowe zasady kształtowania reprezentacji w spółkach.

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 r., sygn. akt III CZP 34/14