Home » Wiadomości » Przekształcenie przedsiębiorcy a odpowiedzialność za długi

Przekształcenie przedsiębiorcy a odpowiedzialność za długi

Porady prawne Bydgoszcz
Kancelaria Radców Prawnych Rafał Glamowski,
Michał Porażyński
spółka cywilna
kancelaria@prawnicy.bydgoszcz.eu
Królowej Jadwigi 18
Bydgoszcz , 85-231
+48 (52) 322 19 43
+48 (52) 347 81 96
Rafał Glamowski: + 48 602 745 171
Michał Porażyński: + 48 604 521 248
W dniu 26 lutego 2015 r. zapadła uchwała Sądu Najwyższego w składzie 3 sędziów w sprawie sygn.akt III CZP 106/14 o następującej treści:

​”Przepis art. 788 § 1 k.p.c. ma zastosowanie w razie przejścia uprawnienia lub obowiązku w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową (art. 551 § 5 i art. 584[2] § 1 k.s.h.).”

Przedmiotowa uchwała potwierdza odpowiedzialność za długi  przedsiębiorcy,  nowej spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia formy działalności tego przedsiębiorcy w trybie art. 551 § 5 k.s.h.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2015 r., sygn. akt III CZP 106/14