Home » Wiadomości » Niedopuszczalność drogi sądowej w sprawie powództwa spółdzielni mieszkaniowej o zasądzenie opłaty za udzielenie informacji komornikowi

Niedopuszczalność drogi sądowej w sprawie powództwa spółdzielni mieszkaniowej o zasądzenie opłaty za udzielenie informacji komornikowi

Porady prawne Bydgoszcz
Kancelaria Radców Prawnych Rafał Glamowski,
Michał Porażyński
spółka cywilna
kancelaria@prawnicy.bydgoszcz.eu
Królowej Jadwigi 18
Bydgoszcz , 85-231
+48 (52) 322 19 43
+48 (52) 347 81 96
Rafał Glamowski: + 48 602 745 171
Michał Porażyński: + 48 604 521 248

​Niedopuszczalna jest droga sądowa w sprawie z powództwa spółdzielni mieszkaniowej przeciwko komornikowi sądowemu o zasądzenie opłaty za udzielenie mu na podstawie art. 2 pkt 5  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 790) informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2015 r., sygn. akt III CZP 66/15.