Home » Wiadomości » Żądanie przez wierzyciela sumy potrzebnej do wykonania czynności na koszt dłużnika

Żądanie przez wierzyciela sumy potrzebnej do wykonania czynności na koszt dłużnika

Porady prawne Bydgoszcz
Kancelaria Radców Prawnych Rafał Glamowski,
Michał Porażyński
spółka cywilna
kancelaria@prawnicy.bydgoszcz.eu
Królowej Jadwigi 18
Bydgoszcz , 85-231
+48 (52) 322 19 43
+48 (52) 347 81 96
Rafał Glamowski: + 48 602 745 171
Michał Porażyński: + 48 604 521 248

​Wierzyciel, który w postępowaniu sądowym otrzymał upoważnienie do wykonania czynności na koszt dłużnika (art. 480 § 1 k.c.), może – na podstawie art. 1049 § 1 zd. drugie k.p.c. – żądać przyznania mu przez sąd sumy potrzebnej do wykonania tej czynności.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2016 r., sygn. akt III CZP 106/15