Home » Wiadomości » Uprawnienie komornika sądowego do wykonania prawomocnego orzeczenia o kosztach postępowania egzekucyjnego (art. 770[1] k.p.c.).

Uprawnienie komornika sądowego do wykonania prawomocnego orzeczenia o kosztach postępowania egzekucyjnego (art. 770[1] k.p.c.).

Porady prawne Bydgoszcz
Kancelaria Radców Prawnych Rafał Glamowski,
Michał Porażyński
spółka cywilna
kancelaria@prawnicy.bydgoszcz.eu
Królowej Jadwigi 18
Bydgoszcz , 85-231
+48 (52) 322 19 43
+48 (52) 347 81 96
Rafał Glamowski: + 48 602 745 171
Michał Porażyński: + 48 604 521 248

Komornik, który wydał postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, jest uprawniony do wykonania prawomocnego orzeczenia o kosztach tego postępowania (art. 770[1] k.p.c.).

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 marca 2017 r., sygn. akt III CZP 107/16