Home » Wiadomości » Umowa współwłaścicieli czasowo wyłączająca uprawnienie do zniesienia współwłasności

Umowa współwłaścicieli czasowo wyłączająca uprawnienie do zniesienia współwłasności

Porady prawne Bydgoszcz
Kancelaria Radców Prawnych Rafał Glamowski,
Michał Porażyński
spółka cywilna
kancelaria@prawnicy.bydgoszcz.eu
Królowej Jadwigi 18
Bydgoszcz , 85-231
+48 (52) 322 19 43
+48 (52) 347 81 96
Rafał Glamowski: + 48 602 745 171
Michał Porażyński: + 48 604 521 248

Umowa współwłaścicieli czasowo wyłączająca uprawnienie do zniesienia współwłasności nie wiąże wierzyciela współwłaściciela będącego stroną tej umowy.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 września 2016 r., sygn. akt III CZP 36/16