Home » Wiadomości » Sąd rejonowy sądem II instancji w sprawie odmowy ustanowienia pełnomocnika

Sąd rejonowy sądem II instancji w sprawie odmowy ustanowienia pełnomocnika

Porady prawne Bydgoszcz
Kancelaria Radców Prawnych Rafał Glamowski,
Michał Porażyński
spółka cywilna
kancelaria@prawnicy.bydgoszcz.eu
Królowej Jadwigi 18
Bydgoszcz , 85-231
+48 (52) 322 19 43
+48 (52) 347 81 96
Rafał Glamowski: + 48 602 745 171
Michał Porażyński: + 48 604 521 248

​Sąd rejonowy, który odrzuca zażalenie na postanowienie tego sądu, wydane na podstawie art. 398[23] § 1 k.p.c., orzeka jako sąd drugiej instancji.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2015 r., sygn. akt III CZP 81/15