Home » Wiadomości » Przyjęcie osoby do szpitala psychiatrycznego możliwe bez zgody pacjenta

Przyjęcie osoby do szpitala psychiatrycznego możliwe bez zgody pacjenta

Porady prawne Bydgoszcz
Kancelaria Radców Prawnych Rafał Glamowski,
Michał Porażyński
spółka cywilna
kancelaria@prawnicy.bydgoszcz.eu
Królowej Jadwigi 18
Bydgoszcz , 85-231
+48 (52) 322 19 43
+48 (52) 347 81 96
Rafał Glamowski: + 48 602 745 171
Michał Porażyński: + 48 604 521 248

Sąd rozpoznający sprawę w przedmiocie przyjęcia osoby, o której jest mowa w art. 23 i 24  ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r., o ochronie zdrowia psychicznego (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r., poz. 546), do szpitala psychiatrycznego bez jej zgody nie jest związany podstawą prawną przyjęcia wskazaną w zawiadomieniu kierownika szpitala.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada 2016 r., sygn. akt III CZP 66/16