Home » Wiadomości » Oddalenie wniosku o wpis do księgi wieczystej

Oddalenie wniosku o wpis do księgi wieczystej

Porady prawne Bydgoszcz
Kancelaria Radców Prawnych Rafał Glamowski,
Michał Porażyński
spółka cywilna
kancelaria@prawnicy.bydgoszcz.eu
Królowej Jadwigi 18
Bydgoszcz , 85-231
+48 (52) 322 19 43
+48 (52) 347 81 96
Rafał Glamowski: + 48 602 745 171
Michał Porażyński: + 48 604 521 248

​Sąd może oddalić wniosek o wpis do księgi wieczystej, jeżeli istnieje znana mu urzędowo przeszkoda do jego dokonania.

Uchwała skłądu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2016 r., sygn. akt III CZP 86/15