Home » Wiadomości » Mieszkanie lokatorskie wykupione na własność należy tylko do tego małżonka, któremu przysługiwało ono przed zawarciem małżeństwa

Mieszkanie lokatorskie wykupione na własność należy tylko do tego małżonka, któremu przysługiwało ono przed zawarciem małżeństwa

Porady prawne Bydgoszcz
Kancelaria Radców Prawnych Rafał Glamowski,
Michał Porażyński
spółka cywilna
kancelaria@prawnicy.bydgoszcz.eu
Królowej Jadwigi 18
Bydgoszcz , 85-231
+48 (52) 322 19 43
+48 (52) 347 81 96
Rafał Glamowski: + 48 602 745 171
Michał Porażyński: + 48 604 521 248
Sąd Najwyższy w dniu 22.04.2015 r. podjął uchwałę, w której stwierdził, iż:

​Prawo odrębnej własności lokalu nabyte na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją dokonaną ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2011 r., Nr 201, poz. 1180) przez pozostającego w małżeńskiej wspólności ustawowej członka spółdzielni, któremu przysługiwało stanowiące jego majątek osobisty spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, należy do majątku osobistego tego członka (art. 33 pkt 10 k.r.o.).

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 kwietnia 2015 r., sygn. akt III CZP 13/15