Home » Wiadomości » Bieg terminu przedawnienia karalności a wniosek o zezwolenie na pociągnięcie sędziego albo prokuratora do odpowiedzialności karnej

Bieg terminu przedawnienia karalności a wniosek o zezwolenie na pociągnięcie sędziego albo prokuratora do odpowiedzialności karnej

Porady prawne Bydgoszcz
Kancelaria Radców Prawnych Rafał Glamowski,
Michał Porażyński
spółka cywilna
kancelaria@prawnicy.bydgoszcz.eu
Królowej Jadwigi 18
Bydgoszcz , 85-231
+48 (52) 322 19 43
+48 (52) 347 81 96
Rafał Glamowski: + 48 602 745 171
Michał Porażyński: + 48 604 521 248

Wstrzymanie biegu terminu przedawnienia karalności (art. 104 § 1 k.k.) następuje z dniem skierowania do sądu dyscyplinarnego wniosku o zezwolenie na pociągnięcie sędziego albo prokuratora do odpowiedzialności karnej.

Uchwała skłądu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2016 r., sygn. akt I KZP 14/15