Home » Wiadomości » Zwolnienie strony od kosztów sądowych może być uzasadnione zablokowaniem jej kont bankowych

Zwolnienie strony od kosztów sądowych może być uzasadnione zablokowaniem jej kont bankowych

Porady prawne Bydgoszcz
Kancelaria Radców Prawnych Rafał Glamowski,
Michał Porażyński
spółka cywilna
kancelaria@prawnicy.bydgoszcz.eu
Królowej Jadwigi 18
Bydgoszcz , 85-231
+48 (52) 322 19 43
+48 (52) 347 81 96
Rafał Glamowski: + 48 602 745 171
Michał Porażyński: + 48 604 521 248

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 18 marca 2015 r., I CZ 18/15 uznał, iż jeśli strona wykaże przed sądem, że trwające postępowania egzekucyjne uniemożliwiają jej korzystanie z kont bankowych, to należy uznać za udowodnione twierdzenie o niemożliwości uiszczenia przez nią opłat sądowych.

Egzekucja komornicza może uniemożliwić stronie racjonalne planowanie swoich wydatków, gromadzenie oszczędności i decydowanie o sposobie ich wydatkowania.

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 2015 r., sygn. akt I CZ 18/15