Home » Wiadomości » Wstąpienie do procesu spółki kapitałowej, która w toku procesu nabyła w wyniku podziału przez wydzielenie część majątku spółki dzielonej

Wstąpienie do procesu spółki kapitałowej, która w toku procesu nabyła w wyniku podziału przez wydzielenie część majątku spółki dzielonej

Porady prawne Bydgoszcz
Kancelaria Radców Prawnych Rafał Glamowski,
Michał Porażyński
spółka cywilna
kancelaria@prawnicy.bydgoszcz.eu
Królowej Jadwigi 18
Bydgoszcz , 85-231
+48 (52) 322 19 43
+48 (52) 347 81 96
Rafał Glamowski: + 48 602 745 171
Michał Porażyński: + 48 604 521 248

Spółka kapitałowa, która w toku procesu nabyła w wyniku podziału przez wydzielenie (art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h.) część majątku spółki dzielonej, wstępuje do procesu o prawo objęte wydzielonym majątkiem w miejsce spółki dzielonej bez potrzeby uzyskania zgody przeciwnika procesowego; art. 192 pkt 3 k.p.c nie ma w tym przypadku zastosowania.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 2016 r., sygn. akt III CZP 85/16