Home » Wiadomości » Wkład wniesiony do spółki z o.o. należący do majątku wspólnego wspólnika i jego małżonka

Wkład wniesiony do spółki z o.o. należący do majątku wspólnego wspólnika i jego małżonka

Porady prawne Bydgoszcz
Kancelaria Radców Prawnych Rafał Glamowski,
Michał Porażyński
spółka cywilna
kancelaria@prawnicy.bydgoszcz.eu
Królowej Jadwigi 18
Bydgoszcz , 85-231
+48 (52) 322 19 43
+48 (52) 347 81 96
Rafał Glamowski: + 48 602 745 171
Michał Porażyński: + 48 604 521 248

Jeżeli wkład wniesiony do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy do majątku wspólnego wspólnika i jego małżonka, również udział w spółce objęty przez wspólnika wchodzi w skład tego majątku.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2016 r., sygn. akt III CZP 32/16