Home » Wiadomości » Ważna zmiana w prawie spadkowym

Ważna zmiana w prawie spadkowym

Porady prawne Bydgoszcz
Kancelaria Radców Prawnych Rafał Glamowski,
Michał Porażyński
spółka cywilna
kancelaria@prawnicy.bydgoszcz.eu
Królowej Jadwigi 18
Bydgoszcz , 85-231
+48 (52) 322 19 43
+48 (52) 347 81 96
Rafał Glamowski: + 48 602 745 171
Michał Porażyński: + 48 604 521 248

Dnia 18 października 2015 r. weszły w życie przepisy znacząco zmieniające zasady odpowiedzialności za długi spadkowe.

Spadkobiercy, którzy nie złożą oświadczenia o przyjęciu lub odrzucenia spadku w ciągu 6 miesięcy od dnia dowiedzenia się o tytule swego powołania, nie będą już ponosić nieograniczonej odpowiedzialności za długi wchodzące w skład spadku. Dzięki nowym przepisom „milczenie” będzie się wiązało z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a więc odpowiedzialność za długi będzie ograniczona tylko do tzw. stanu czynnego spadku, tj. do wartości aktywów spadku.

Nowe przepisy wprowadzają także instytucję prywatnego wykazu inwentarza. Wykaz ma służyć ustaleniu stanu majątku spadkowego (aktyw oraz pasyw) bez narażania spadkobierców na nadmierne koszty. W wykazie inwentarza powinny zostać ujawnione przedmioty należące do spadku oraz przedmioty zapisów windykacyjnych, z podaniem ich wartości według stanu i cen z chwili otwarcia spadku, a także długi spadkowe i ich wysokość.