Home » Wiadomości » Ustalenie w decyzji ZUS podlegania ubezpieczeniom osoby wykonującej pracę na podstawie umowy zlecenia a przedawnienie należności z tytułu składek na te ubezpieczenia

Ustalenie w decyzji ZUS podlegania ubezpieczeniom osoby wykonującej pracę na podstawie umowy zlecenia a przedawnienie należności z tytułu składek na te ubezpieczenia

Porady prawne Bydgoszcz
Kancelaria Radców Prawnych Rafał Glamowski,
Michał Porażyński
spółka cywilna
kancelaria@prawnicy.bydgoszcz.eu
Królowej Jadwigi 18
Bydgoszcz , 85-231
+48 (52) 322 19 43
+48 (52) 347 81 96
Rafał Glamowski: + 48 602 745 171
Michał Porażyński: + 48 604 521 248

Dopuszczalne jest ustalenie w decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podlegania ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu osoby wykonującej pracę na podstawie umowy zlecenia w sytuacji, gdy należności z tytułu składek na te ubezpieczenia uległy przedawnieniu przed wydaniem decyzji.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 2016 r., sygn. akt III UZP 8/16