Home » Wiadomości » Uprawnienie nauczyciela szkoły publicznej, który przejmuje prowadzenie tej szkoły jako osoba fizyczna

Uprawnienie nauczyciela szkoły publicznej, który przejmuje prowadzenie tej szkoły jako osoba fizyczna

Porady prawne Bydgoszcz
Kancelaria Radców Prawnych Rafał Glamowski,
Michał Porażyński
spółka cywilna
kancelaria@prawnicy.bydgoszcz.eu
Królowej Jadwigi 18
Bydgoszcz , 85-231
+48 (52) 322 19 43
+48 (52) 347 81 96
Rafał Glamowski: + 48 602 745 171
Michał Porażyński: + 48 604 521 248

Nauczyciel szkoły publicznej, który przejmuje prowadzenie tej szkoły jako osoba fizyczna w trybie art. 5 ust. 5g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.), jest uprawniony do złożenia oświadczenia o odmowie przejścia do tej szkoły na podstawie art. 5 ust. 5m tej ustawy.

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2016 r., sygn. akt III PZP 2/16