Home » Wiadomości » Ubezpieczenie podwójne przy ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego

Ubezpieczenie podwójne przy ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego

Porady prawne Bydgoszcz
Kancelaria Radców Prawnych Rafał Glamowski,
Michał Porażyński
spółka cywilna
kancelaria@prawnicy.bydgoszcz.eu
Królowej Jadwigi 18
Bydgoszcz , 85-231
+48 (52) 322 19 43
+48 (52) 347 81 96
Rafał Glamowski: + 48 602 745 171
Michał Porażyński: + 48 604 521 248

Do regresu między ubezpieczycielami w przypadku tzw. ubezpieczenia podwójnego przy ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego stosuje się w drodze analogii przepis art. 824[1] § 2 k.c.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2016 r., sygn. akt III CZP 11/16