Home » Wiadomości » Spółka kapitałowa wchodząca w skład „holdingowej struktury organizacyjnej spółek handlowych” jest pracodawcą w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Spółka kapitałowa wchodząca w skład „holdingowej struktury organizacyjnej spółek handlowych” jest pracodawcą w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Porady prawne Bydgoszcz
Kancelaria Radców Prawnych Rafał Glamowski,
Michał Porażyński
spółka cywilna
kancelaria@prawnicy.bydgoszcz.eu
Królowej Jadwigi 18
Bydgoszcz , 85-231
+48 (52) 322 19 43
+48 (52) 347 81 96
Rafał Glamowski: + 48 602 745 171
Michał Porażyński: + 48 604 521 248

Spółka kapitałowa wchodząca w skład „holdingowej struktury organizacyjnej spółek handlowych”, a nie ta struktura (holding, grupa kapitałowa) jest pracodawcą, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r.,  poz. 121 ze zm.).

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca 2016 r., sygn. akt III UZP 6/16