Home » Wiadomości » Sąd wypłaca wynagrodzenie kuratorowi

Sąd wypłaca wynagrodzenie kuratorowi

Porady prawne Bydgoszcz
Kancelaria Radców Prawnych Rafał Glamowski,
Michał Porażyński
spółka cywilna
kancelaria@prawnicy.bydgoszcz.eu
Królowej Jadwigi 18
Bydgoszcz , 85-231
+48 (52) 322 19 43
+48 (52) 347 81 96
Rafał Glamowski: + 48 602 745 171
Michał Porażyński: + 48 604 521 248

Wynagrodzenie dla kuratora ustanowionego z urzędu w braku majątku lub dochodów osoby prawnej jest pokrywane przez Skarb Państwa, czyli sąd rejestrowy – taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 2015 r., sygn. akt III CZP 116/14