Home » Wiadomości » Rozpoznanie sprawy, w której powód żąda zapłaty wynagrodzenia za pracę i nie dochodzi jednocześnie ustalenia istnienia stosunku pracy

Rozpoznanie sprawy, w której powód żąda zapłaty wynagrodzenia za pracę i nie dochodzi jednocześnie ustalenia istnienia stosunku pracy

Porady prawne Bydgoszcz
Kancelaria Radców Prawnych Rafał Glamowski,
Michał Porażyński
spółka cywilna
kancelaria@prawnicy.bydgoszcz.eu
Królowej Jadwigi 18
Bydgoszcz , 85-231
+48 (52) 322 19 43
+48 (52) 347 81 96
Rafał Glamowski: + 48 602 745 171
Michał Porażyński: + 48 604 521 248

W sprawie, w której powód żąda zapłaty wynagrodzenia za pracę i nie dochodzi równocześnie ustalenia istnienia stosunku pracy, sąd pierwszej instancji rozpoznaje sprawę w składzie jednego sędziego (art 47 § 1 k.p.c.).

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 2016 r., sygn. akt III PZP 10/16