Home » Wiadomości » Roszczenie wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o wypłatę dywidendy

Roszczenie wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o wypłatę dywidendy

Porady prawne Bydgoszcz
Kancelaria Radców Prawnych Rafał Glamowski,
Michał Porażyński
spółka cywilna
kancelaria@prawnicy.bydgoszcz.eu
Królowej Jadwigi 18
Bydgoszcz , 85-231
+48 (52) 322 19 43
+48 (52) 347 81 96
Rafał Glamowski: + 48 602 745 171
Michał Porażyński: + 48 604 521 248

W dniu 18.06.2015 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której przyjął, iż:

1. Roszczenie wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o wypłatę dywidendy nie jest roszczeniem o świadczenie okresowe.

2. W okresie likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, do czasu spłaty jej zobowiązań, nie jest dopuszczalne dokonywanie wypłat dywidendy, także wtedy, gdy uchwała o podziale zysku została podjęta przed otwarciem likwidacji (art. 275 § 2 k.s.h.).

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 czerwca 2015 r., sygn. akt III CZP 31/15