Home » Wiadomości » Roszczenie spadkobierców o wynagrodzenie za korzystanie przez zapisobiercę z przedmiotu zapisu

Roszczenie spadkobierców o wynagrodzenie za korzystanie przez zapisobiercę z przedmiotu zapisu

Porady prawne Bydgoszcz
Kancelaria Radców Prawnych Rafał Glamowski,
Michał Porażyński
spółka cywilna
kancelaria@prawnicy.bydgoszcz.eu
Królowej Jadwigi 18
Bydgoszcz , 85-231
+48 (52) 322 19 43
+48 (52) 347 81 96
Rafał Glamowski: + 48 602 745 171
Michał Porażyński: + 48 604 521 248

W dniu 27.08.2015 r. Sąd Najwyższy podjął następującą uchwałę:

​Spadkobiercom przysługuje roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie przez zapisobiercę z rzeczy oznaczonej co do tożsamości, stanowiącej przedmiot zapisu zwykłego, za okres do wymagalności roszczenia o wykonanie zapisu.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 sierpnia 2015 r., sygn. akt III CZP 46/15