Home » Wiadomości » Roszczenie o odsetki za okres po ogłoszeniu upadłości

Roszczenie o odsetki za okres po ogłoszeniu upadłości

Porady prawne Bydgoszcz
Kancelaria Radców Prawnych Rafał Glamowski,
Michał Porażyński
spółka cywilna
kancelaria@prawnicy.bydgoszcz.eu
Królowej Jadwigi 18
Bydgoszcz , 85-231
+48 (52) 322 19 43
+48 (52) 347 81 96
Rafał Glamowski: + 48 602 745 171
Michał Porażyński: + 48 604 521 248

​Roszczenie o odsetki za okres po ogłoszeniu upadłości może być dochodzone przeciw upadłemu w drodze powództwa nawet przed zakończeniem postępowania upadłościowego.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 2016 r., sygn. akt III CZP 113/15