Home » Wiadomości » Przedmiot powództwa określonego w art. 527 § 1 k.c.

Przedmiot powództwa określonego w art. 527 § 1 k.c.

Porady prawne Bydgoszcz
Kancelaria Radców Prawnych Rafał Glamowski,
Michał Porażyński
spółka cywilna
kancelaria@prawnicy.bydgoszcz.eu
Królowej Jadwigi 18
Bydgoszcz , 85-231
+48 (52) 322 19 43
+48 (52) 347 81 96
Rafał Glamowski: + 48 602 745 171
Michał Porażyński: + 48 604 521 248

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 08.10.2015 r. stwierdził, iż:

Przedmiotem powództwa określonego w art. 527 § 1 k.c. może być czynność procesowa dłużnika w postaci zgody wyrażonej w postępowaniu o zniesienie współwłasności rzeczy wspólnej na przyznanie własności rzeczy drugiemu współwłaścicielowi bez ekwiwalentu z jego strony.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 października 2015 r., sygn. akt III CZP 56/15