Home » Wiadomości » Oświadczenie woli jedynego likwidatora spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji

Oświadczenie woli jedynego likwidatora spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji

Porady prawne Bydgoszcz
Kancelaria Radców Prawnych Rafał Glamowski,
Michał Porażyński
spółka cywilna
kancelaria@prawnicy.bydgoszcz.eu
Królowej Jadwigi 18
Bydgoszcz , 85-231
+48 (52) 322 19 43
+48 (52) 347 81 96
Rafał Glamowski: + 48 602 745 171
Michał Porażyński: + 48 604 521 248

Nie jest skuteczne oświadczenie woli jedynego likwidatora spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji o rezygnacji z pełnionej funkcji złożone jedynemu wspólnikowi tej spółki.

Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 2016 r., sygn. akt III CZP 84/15