Home » Wiadomości » Ostatni pełny rok obrotowy a czas trwania kadencji członka rady nadzorczej spółki akcyjnej

Ostatni pełny rok obrotowy a czas trwania kadencji członka rady nadzorczej spółki akcyjnej

Porady prawne Bydgoszcz
Kancelaria Radców Prawnych Rafał Glamowski,
Michał Porażyński
spółka cywilna
kancelaria@prawnicy.bydgoszcz.eu
Królowej Jadwigi 18
Bydgoszcz , 85-231
+48 (52) 322 19 43
+48 (52) 347 81 96
Rafał Glamowski: + 48 602 745 171
Michał Porażyński: + 48 604 521 248

Ostatnim pełnym rokiem obrotowym w rozumieniu art. 369 § 4 w związku z art. 386 § 2 k.s.h. jest ostatni rok obrotowy, który rozpoczął się w czasie trwania kadencji członka rady nadzorczej spółki akcyjnej.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2016 r., sygn. akt III CZP 72/16