Home » Wiadomości » Opłatę od apelacji można uiścić na rachunek sądu I lub II instancji

Opłatę od apelacji można uiścić na rachunek sądu I lub II instancji

Porady prawne Bydgoszcz
Kancelaria Radców Prawnych Rafał Glamowski,
Michał Porażyński
spółka cywilna
kancelaria@prawnicy.bydgoszcz.eu
Królowej Jadwigi 18
Bydgoszcz , 85-231
+48 (52) 322 19 43
+48 (52) 347 81 96
Rafał Glamowski: + 48 602 745 171
Michał Porażyński: + 48 604 521 248

Sądem właściwym do uiszczenia opłaty od apelacji – co wynika z art. 369 i art. 373 k.p.c. – jest sąd, który rozpoznał sprawę w pierwszej instancji, bądź sąd drugiej instancji uprawniony do rozpoznania apelacji.

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 2015 r., sygn. akt I CZ 118/14