Home » Wiadomości » Ogłoszenie wyroku z naruszeniem przepisów o odroczeniu terminu publikacji orzeczenia a dopuszczalność apelacji

Ogłoszenie wyroku z naruszeniem przepisów o odroczeniu terminu publikacji orzeczenia a dopuszczalność apelacji

Porady prawne Bydgoszcz
Kancelaria Radców Prawnych Rafał Glamowski,
Michał Porażyński
spółka cywilna
kancelaria@prawnicy.bydgoszcz.eu
Królowej Jadwigi 18
Bydgoszcz , 85-231
+48 (52) 322 19 43
+48 (52) 347 81 96
Rafał Glamowski: + 48 602 745 171
Michał Porażyński: + 48 604 521 248

Ogłoszenie wyroku przez sąd pierwszej instancji z naruszeniem art. 326 § 1 zdanie drugie k.p.c. nie wpływa na dopuszczalność apelacji.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 lipca 2015 r., sygn. akt III CZP 44/15