Home » Wiadomości » Odpowiedzialność dłużnika na podstawie art. 584[13] k.s.h

Odpowiedzialność dłużnika na podstawie art. 584[13] k.s.h

Porady prawne Bydgoszcz
Kancelaria Radców Prawnych Rafał Glamowski,
Michał Porażyński
spółka cywilna
kancelaria@prawnicy.bydgoszcz.eu
Królowej Jadwigi 18
Bydgoszcz , 85-231
+48 (52) 322 19 43
+48 (52) 347 81 96
Rafał Glamowski: + 48 602 745 171
Michał Porażyński: + 48 604 521 248

Dłużnik będący osobą fizyczną ponosi solidarną odpowiedzialność na podstawie art. 584[13] k.s.h, jeżeli wierzyciel wytoczy przeciwko niemu powództwo w okresie biegu terminu określonego w tym przepisie.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2017 r., sygn. akt III CZP 113/16