Home » Wiadomości » Odpowiedzialność członków zarządu a zobowiązania z tytułu wynagrodzenia tymczasowego nadzorcy sądowego

Odpowiedzialność członków zarządu a zobowiązania z tytułu wynagrodzenia tymczasowego nadzorcy sądowego

Porady prawne Bydgoszcz
Kancelaria Radców Prawnych Rafał Glamowski,
Michał Porażyński
spółka cywilna
kancelaria@prawnicy.bydgoszcz.eu
Królowej Jadwigi 18
Bydgoszcz , 85-231
+48 (52) 322 19 43
+48 (52) 347 81 96
Rafał Glamowski: + 48 602 745 171
Michał Porażyński: + 48 604 521 248

Sąd Najwyższy w dniu 08.10.2015 r. podjął uchwałę, stwierdzając:

Zobowiązania z tytułu wynagrodzenia tymczasowego nadzorcy sądowego, niewyegzekwowane od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, co do której oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego, są objęte przewidzianą w art. 299 § 1 k.s.h. odpowiedzialnością członków zarządu.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 października 2015 r., sygn. akt III CZP 54/15