Home » Wiadomości » Nowy wymóg formalny pozwu

Nowy wymóg formalny pozwu

Porady prawne Bydgoszcz
Kancelaria Radców Prawnych Rafał Glamowski,
Michał Porażyński
spółka cywilna
kancelaria@prawnicy.bydgoszcz.eu
Królowej Jadwigi 18
Bydgoszcz , 85-231
+48 (52) 322 19 43
+48 (52) 347 81 96
Rafał Glamowski: + 48 602 745 171
Michał Porażyński: + 48 604 521 248
Od 1 stycznia 2016 r. zgodnie z art. 187 § 1 pkt 3 kpc pozwy muszą zawierać informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Niewskazanie w pozwie ww. informacji będzie stanowiło brak formalny pozwu, który pod rygorem zwrotu pozwu strona będzie musiała uzupełnić w wyznaczonym przez sąd terminie.