Home » Wiadomości » Niezwiązanie sądu żądaniem wnioskodawcy ustanowienia służebności drogi koniecznej oddanej w użytkowanie wieczyste

Niezwiązanie sądu żądaniem wnioskodawcy ustanowienia służebności drogi koniecznej oddanej w użytkowanie wieczyste

Porady prawne Bydgoszcz
Kancelaria Radców Prawnych Rafał Glamowski,
Michał Porażyński
spółka cywilna
kancelaria@prawnicy.bydgoszcz.eu
Królowej Jadwigi 18
Bydgoszcz , 85-231
+48 (52) 322 19 43
+48 (52) 347 81 96
Rafał Glamowski: + 48 602 745 171
Michał Porażyński: + 48 604 521 248

Sąd nie jest związany żądaniem wnioskodawcy ustanowienia służebności drogi koniecznej na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, jeżeli uczestnik postępowania wniósł o ustanowienie tej służebności na prawie użytkowania wieczystego.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2016 r., sygn. akt III CZP 31/16