Home » Wiadomości » Klient niewypłacalnego biura podróży ma możliwość dochodzenia od ubezpieczyciela zwrotu wpłat

Klient niewypłacalnego biura podróży ma możliwość dochodzenia od ubezpieczyciela zwrotu wpłat

Porady prawne Bydgoszcz
Kancelaria Radców Prawnych Rafał Glamowski,
Michał Porażyński
spółka cywilna
kancelaria@prawnicy.bydgoszcz.eu
Królowej Jadwigi 18
Bydgoszcz , 85-231
+48 (52) 322 19 43
+48 (52) 347 81 96
Rafał Glamowski: + 48 602 745 171
Michał Porażyński: + 48 604 521 248

Klient niewypłacalnego biura podróży jest legitymowany do dochodzenia od ubezpieczyciela zobowiązanego z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2016 r., sygn. akt III CZP 18/16