Home » Wiadomości » Dopuszczalność skargi do sądu od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej

Dopuszczalność skargi do sądu od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej

Porady prawne Bydgoszcz
Kancelaria Radców Prawnych Rafał Glamowski,
Michał Porażyński
spółka cywilna
kancelaria@prawnicy.bydgoszcz.eu
Królowej Jadwigi 18
Bydgoszcz , 85-231
+48 (52) 322 19 43
+48 (52) 347 81 96
Rafał Glamowski: + 48 602 745 171
Michał Porażyński: + 48 604 521 248

​Dopuszczalna jest skarga do sądu od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej dotycząca zarzutów oddalonych w uzasadnieniu tego orzeczenia a nierozstrzygniętych w sentencji.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2016 r., sygn. akt III CZP 111/15