Home » Wiadomości » Dopuszczalność skargi kasacyjnej w sprawie o wpis do rejestru zastawów

Dopuszczalność skargi kasacyjnej w sprawie o wpis do rejestru zastawów

Porady prawne Bydgoszcz
Kancelaria Radców Prawnych Rafał Glamowski,
Michał Porażyński
spółka cywilna
kancelaria@prawnicy.bydgoszcz.eu
Królowej Jadwigi 18
Bydgoszcz , 85-231
+48 (52) 322 19 43
+48 (52) 347 81 96
Rafał Glamowski: + 48 602 745 171
Michał Porażyński: + 48 604 521 248

Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której zdecydował, iż w sprawie o wpis do rejestru zastawów skarga kasacyjna jest dopuszczalna.

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 12 sierpnia 2015 r., sygn. akt III CZP 21/15