Home » Wiadomości » Dopuszczalne zażalenie komornika na postanowienie w przedmiocie obniżenia opłaty egzekucyjnej

Dopuszczalne zażalenie komornika na postanowienie w przedmiocie obniżenia opłaty egzekucyjnej

Porady prawne Bydgoszcz
Kancelaria Radców Prawnych Rafał Glamowski,
Michał Porażyński
spółka cywilna
kancelaria@prawnicy.bydgoszcz.eu
Królowej Jadwigi 18
Bydgoszcz , 85-231
+48 (52) 322 19 43
+48 (52) 347 81 96
Rafał Glamowski: + 48 602 745 171
Michał Porażyński: + 48 604 521 248

Komornikowi przysługuje zażalenie na postanowienie Sądu pierwszej instancji w przedmiocie obniżenia opłaty egzekucyjnej na podstawie art. 49 ust. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji ( jedn. tekst: Dz.U. z 2015 r., poz. 790).

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2015 r., sygn. akt III CZP 79/15