Home » Wiadomości » Brak odpowiedzialności inwestora wobec podwykonawcy na podstawie art. 647[1] § 5

Brak odpowiedzialności inwestora wobec podwykonawcy na podstawie art. 647[1] § 5

Porady prawne Bydgoszcz
Kancelaria Radców Prawnych Rafał Glamowski,
Michał Porażyński
spółka cywilna
kancelaria@prawnicy.bydgoszcz.eu
Królowej Jadwigi 18
Bydgoszcz , 85-231
+48 (52) 322 19 43
+48 (52) 347 81 96
Rafał Glamowski: + 48 602 745 171
Michał Porażyński: + 48 604 521 248

W dniu 10.07.2015 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, stwierdzając, iż w razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane, zawartej z podwykonawcą, inwestor nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. 647[1] § 5 k.c.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 lipca 2015 r., sygn. akt III CZP 45/15