Home » Wiadomości » Bankowy tytuł egzekucyjny sprzeczny z konstytucyjną zasadą równości

Bankowy tytuł egzekucyjny sprzeczny z konstytucyjną zasadą równości

Porady prawne Bydgoszcz
Kancelaria Radców Prawnych Rafał Glamowski,
Michał Porażyński
spółka cywilna
kancelaria@prawnicy.bydgoszcz.eu
Królowej Jadwigi 18
Bydgoszcz , 85-231
+48 (52) 322 19 43
+48 (52) 347 81 96
Rafał Glamowski: + 48 602 745 171
Michał Porażyński: + 48 604 521 248

W dniu 14.04.2015 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy o bankowym tytule egzekucyjnym są niezgodne z konstytucją. Niekonstytucyjne okazały się art 96 ust. 1 i 97 ust. 1 Prawa bankowego.

W ocenie Trybunału bankowy tytuł wykonawczy stawia bank na pozycji sędziego we własnej sprawie, podczas gdy bank i klient powinni być równymi stronami stosunku prawnego. Pozycję dłużnika przy wystawianiu BTE TK określił jako bardzo słabą, bo przepisy prawa nie nakazują nawet bankowi powiadamiania klienta, że wystąpiono do sądu. Ponadto bank uzyskuje tytuł egzekucyjny z pominięciem merytorycznego rozpoznania sprawy. Bank nie musi nawet uprzedzić dłużnika, że występuje o taką klauzulę do sądu. Taki obowiązek nie wynika z żadnych przepisów prawnych. Dłużnik banku nie bierze udziału w postępowaniu klauzulowym, który tylko bada wniosek banku od strony formalnej – uznał Trybunał.

Trybunał odroczył utratę mocy obowiązującej do dnia 01.08.2016 r.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 r., sygn. akt P 45/12