Home » Wiadomości » Doręczenie odpisu pisma procesowego, w którym następuje rozszerzenie powództwa

Doręczenie odpisu pisma procesowego, w którym następuje rozszerzenie powództwa

Porady prawne Bydgoszcz
Kancelaria Radców Prawnych Rafał Glamowski,
Michał Porażyński
spółka cywilna
kancelaria@prawnicy.bydgoszcz.eu
Królowej Jadwigi 18
Bydgoszcz , 85-231
+48 (52) 322 19 43
+48 (52) 347 81 96
Rafał Glamowski: + 48 602 745 171
Michał Porażyński: + 48 604 521 248

Odpis pisma procesowego wniesionego w toku procesu przez profesjonalnego pełnomocnika strony, w którym następuje rozszerzenie powództwa składa się za pśrednictwem sądu.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2016 r., sygn. akt III CZP 95/15